Wiktionary är en fri ordbok för alla ord på alla språk. alla som vill kan bidra. all text i wiktionary är fri att använda och ändra, så länge du berättar varifrån du fick texterna och de förblir fria under samma villkor.
dictionary wiki wikimedia free multilingual definitions english ordbok svenska swedish ordlista define

Global Rank
# 393